Nytt kontrakt till Tritech

Embeddedföretaget Tritech har fått ett nytt kontrakt i Sverige värderat till drygt 10 miljoner kronor. Kontraktet består av en kombination av kundanpassade Box PC och kortbaserade embedded-system som levereras till en krävande miljö inom transport och logistik.

”Framgångsreceptet i Tritechs affärer är kombinationen av ett nära samarbete med ledande underleverantörer tillsammans med ett eget dedikerat utvecklingsteam med drygt 100 utvecklingsingenjörer. Tritech kan genom sin flexibla affärsmodell ta ansvar för såväl kompletta systemprojekt som rena produkt- eller tjänsteprojekt. I det nya projektet monteras barebone-systemen hos en underleverantör medan Tritech utför slutintegration och mjukvaruanpassning.”, säger Jörgen Carlsson VD på Tritech Solutions.

/Patrik Björklund