Hoppa till innehållet

LÖSNINGAR TILL VÅRA KUNDER

INBYGGDA LÖSNINGAR FÖR OEM FÖRETAG

Oavsett om det handlar om att förenkla kundens logistik med t.ex. laddning av mjukvara på en standardprodukt, eller att ta ett totalansvar för att utveckla, leverera och underhålla ett kundanpassat system, t.ex. baserat på en kundspecifik carrier för en Computer-on-Module, så kan vi möta upp på den nivå som det passar kunden och projektet.

Med hjälp av våra standardprodukter från våra partners och våra värdeadderande tjänster kan vi erbjuda system eller subsystem som utgör grundplattformen i många kundprodukter. Vårt erbjudande är framförallt hårdvara men vi kan även bidra med anpassning och utveckling av BSPs (Board Support Packages) och färdig operativsystemsimage, så att kunden kan fokusera på utveckling applikationsmjukvara och kundunikt IP när det gäller hårdvara.

Typiska exempel på lösningar kan vara:

DATA/TELEKOM

Tritech Solutions har en rad produkter som passar applikationer inom området datakom, telekom och IT-säkerhet, i synnerhet som mjukvarudefinierad nätverksteknologi blir allt viktigare. Det blir allt vanligare att produkter som avancerade brandväggar, routers och edgeservers bygger på standardhårdvara. Från våra partners finns kompletta systemplattformar som är färdiga hårdvarulösningar för avancerade nätverksprodukter, där kunden kan ägna sin utvecklingstid helt åt mjukvara. Det finns också avancerade processormoduler i standarder som COM-HPC och COM Express typ 7, med serverprocessorer med höga prestanda, som kan utgöra den centrala datorplattformen i en helt kundspecifik produkt, utan att utvecklingstid behöver läggas på kostsam och tidskrävavande utveckling av processorkort.

TRANSPORT

Bussar, anläggningsmaskiner och tåg, är exempel på användningsområden där behovet av kraftfulla datorplattformar ökar kraftigt. Det finns allt fler applikationer som kräver uppkopplade och intelligenta system, både fabriksinstallerade och ”retrofit”. Från Tritech Solutions finns en bred portfölj av produkter som passar transportsegmentet, från kompletta, applikationsanpassade och certifierade system till subsystem och komponenter, som processormoduler och flashdiskar, som med egenskaper som passar fordonsapplikationer och de tuffa miljökrav som installationer i fordon innebär. Öppna standards som COM Express, SMARC och QSeven gör det möjligt att utveckla ruggade och miljötåliga system, som minskar behovet av interna kablage och som går att underhålla och uppgradera under lång tid.

FÖRSVAR

Militära produkter kännetecknas ofta av långa produktlivscykler, produktionsvolymer som är ojämna och projektstyrda och dessutom tuffa miljökrav. Standardprodukter som datorkort och datormoduler eller färdiga system, som kan anpassas eller är framtagna för militära krav, passar därför ofta bra som en del systemlösningar i försvarsindustrins produkter. Ofta kan en kombination av egenutvecklad hårdvara och en standardplattform vara en optimal lösning, särskilt om datormoduler och datorkort eller I/O kort bygger på standards som lever länge och längre än de processorer och chipset som används som ofta har kortare livscykel än det antal år kunden har åtagande gentemot sina kunder. Tack vare Tritech Solutions heltäckande program av partnerprodukter kan vi så gott som alltid erbjuda en lämplig produkt eller en komplett lösning om kunden hellre outsourcar hela hårdvaruplatttformen.

RnD Electronics Lab

TEST & MÄT

Mät- och analysinstrument för olika branscher och tillämpningar använder i hög grad inbyggd datorkraft i form av x86- och eller kraftfulla ARM-processorer för beräkningskraft och att kunna köra ett operativsystem med GUI. Touchdisplayer, ofta med PCAP-teknologi, är numera vanligt för att hantera det grafiska användargränssnittet. Tritech Solutions produktportfölj av datorkort, computer-on-modules, touch- och displayprodukter och industriella SSDs, tillsammans med kundens egen applikationsspecifika hårdvara, utgör ofta ett bra sätt att hitta balans mellan kundunik IP och teknik som kan köpas från ”hyllan”, för att kunna fokusera applikationsutveckling och domänkunskap.

Medical instruments

MEDICAL

Med ett etablerat rykte för tillförlitliga och säkra produkter levererar vi medicinklassade hårdvaru- och programvarulösningar som är direkt anpassade för de kritiska utmaningar som återfinns i operationssalar, intensivvårdsenheter, akut- och återhämtningsrum. Våra medicinklassade paneldatorer, surfplattor, kirurgiska monitorer och andra sjukvårdsprodukter är utformade för maximal hygien i kombination med driftstillförlitlighet. Våra medicinklassade panel-PC’s hör till marknadens allra säkraste och uppfyller alltid de senast utgivna certifieringskraven för medicinteknisk utrustning.

FASTIGHETSAUTOMATION

För fastighetsautomation levererar vi HMI-paneler, med kapacitiv eller resistiv pekskärmsteknik, för övervakning och kontroll av fastighetens styrsystem. Operativsystemen Windows, Android eller Linux kan fås förinstallerade och konfigurerade enligt kundens specifikation med fokus på enkelt handhavande och snabb idrifttagning. Stort fokus läggs också på energisparfunktioner i dessa samt att de är utrustade med extremt energisnåla processorer. Vi levererar också helt objektsanpassade Linux operativsystem som tas fram från grunden. På så sätt kan man kontrollera att endast aktuella funktioner är aktiva och handhavandet förenklas ytterligare för underhållspersonal.

POINT OF INFORMATION

Användningen av olika typer av informationsdisplayer, ofta interaktiva, liksom självbetjäningskiosker, bokningssystem och andra liknande lösningar har ökat kraftigt. Med både färdiga panel PCs för inbyggnad, boxdatorer, open-frame monitorer liksom komponenter som exempelvis singeboard computers och displayer, kan Tritech Solutions erbjuda både helhetslösningar när det gäller hårdvara och byggblock för kunder som utvecklar egen hårdvara. När produkterna skall användas i mer krävande applikationer som kräver egenskaper som utökat temperaturområde, fläktlös 24/7 drift, lång produktlivscykel och olika och kostsamma certifieringar, är oftast industriell hårdvara med embeddedklassade komponenter att föredra.

ENERGI

Inom energisektorn pågår en snabb teknisk utveckling där elektrifiering, smartare elnät och energioptimering, gör att inbyggd datorkraft och distribuerade I/O system i allt högre utsträckning behövs för att hantera kombinationen av nya tillämpningar och existerande infrastruktur och system. I takt med att system blir uppkopplade ökar också kraven på cybersäkerhet. Med industriella boxdatorer, gateways och panel PC kan vi ofta erbjuda färdiga systemplattformar, utformade för energi- och automationsmarknaderna, som möjliggör för kunderna att koncentrera sig på applikationsmjukvara, men inbyggnadsteknologi som Computer-on-modules tillsammans med kundspecifika carrierboards utgör också ett vanligt sätt att lösa behovet av att utveckla egna applikationsanpassade systemlösningar.