Hoppa till innehållet

OM OSS

VARFÖR TRITECH SOLUTIONS

Oavsett om du letar efter byggblock för att konstruera en egen hårdvara eller en färdig plattform för din applikation, så har vi produkter lämpade för applikationer med höga prestandakrav. Vi kan också hjälpa dig med utvecklingstjänster inom både hårdvara och mjukvara, liksom projektledning och industrialisering.

Tritech Solutions ingår sedan augusti 2021 i Addtech-koncernen som är en svensk börsnoterad tekniklösningskoncern med en årsomsättning på 11,3 miljarder kr. Verksamheten består av drygt 140 självständiga bolag som säljer högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom framför allt tillverkande industri och infrastruktur i ca 20 länder.

Kontakta oss på Tritech för ett samtal om hur vi kan hjälpa dig realisera ditt produktprojekt.

Du har visionen – Vi har lösningen!

We turn technology into business

HISTORIK

2013 Företaget grundas av Patrik Björklund, Jörgen Carlsson och Tritech Technology
2013-2014 Kontrakt med nyckelleverantörer som Congatec, Innodisk och Aaeon
2014 Första betydande lösningsaffären signeras
2017 Filial startas i Finland
2018 Nettoresultat för första gången över 10%
2019 Insourcing av teknikutveckling och logistik
2019 Partneravtal med QNX
2020 Antalet kunder över 1 Mkr ökar från 7 till 16
2021 Företaget utses till Superföretag av D&B
2021 Addtech förvärvar Tritech Solutions
2022 Kontinuerlig och lönsam tillväxt sedan 2015
Tritech Solutions Utveckling 2013-2020 and Tritech Solutions Grundare

En del av Addtech Group

Svensk börsnoterad tekniklösningskoncern
Addtech är en svensk börsnoterad tekniklösningskoncern. Verksamheten består av 140 självständiga koncernbolag som säljer högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom framförallt tillverkande industri och infrastruktur – med fokus på långsiktig hållbar tillväxt.

Addtechs DNA
Addtech är en helt decentraliserad organisation med en unik kultur som bygger på en vilja att ta eget ansvar. Vi anser att de klokaste besluten fattas nära kunden och att frihet under ansvar är det bästa sättet att driva vår verksamhet. Entreprenörsanda och småskalighet är andra viktiga delar av vårt DNA. Vi kombinerar det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet.​

Addtech 20 år
För 20 år sedan bestod Addtech av 50 bolag och redan då fanns förmågan att kombinera det lilla bolagets effektivitet, flexibilitet och personlighet, med den stora koncernens finansiella styrka, långsiktighet och nätverk. Idag består vi av 140 entreprenörsdrivna koncernbolag, 3 000 medarbetare och en stark gemensam företagskultur.​

Så skapar vi hållbar tillväxt
Addtechs framgång bygger på att våra bolag fritt får driva och utveckla den operativa verksamheten så länge de levererar på våra koncerngemensamma mål. Genom att kontinuerligt förvärva nya verksamheter samt att skapa optimala förutsättningar för bolagens lönsamhet och tillväxt genom att tillföra resurser, kunskapsutbyte samt ett aktivt ägande säkerställer vi hållbar tillväxt över tid.​

Hållbarhet för Addtech
Hållbarhet en integrerad del av vår verksamhet. Våra bolag bidrar varje dag genom att hjälpa sina kunder att hitta optimala tekniska lösningar som bidrar till en mer hållbar utveckling. Genom att kontinuerligt utveckla och stärka vårt arbete inom hållbarhet skapar vi värden för våra kunder, leverantörer, ägare och samhället i stort. Att vara med och bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle är en viktig del av vår strategi och skapar stora affärsmöjligheter för våra bolag.

Addtech förvärvade Tritech Solutions i Augusti, 2021.

KVALITET & MILJÖ

KVALITETSPOLICY
Tritech skall leverera rätt resultat vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad på ett sätt som motsvarar våra kunders förväntningar. För att läsa mer se PDF.

CERTIFIKAT
Tritech är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi är också certifierad leverantör av produkter och tjänster i enlighet med Achilles Power & Tech för bl.a. kommunikationslösningar och lagringsprodukter. Vidare följer vi naturligtvis tillämpliga lagar och relaterade direktiv.

KONFLIKTMINERALER
Vi säkerställer att vi ej arbetar med mineraler av Guld (Au), Tantal (Ta), Volfram (W), tenn (Sn) som bryts i konfliktområden. Detta uttalande är baserat på information från våra underleverantörer. För att läsa mer se PDF.

MILJÖPOLICY
Tritech skall bedriva verksamheten på ett sådant sätt att slitage på miljö och naturresurser minimeras. För att läsa mer se PDF.

Uppförandekod

Vår verksamhet grundar sig på respekt för såväl medarbetare och affärspartners som omvärld och miljö​
Arbetet med frågor som rör miljö, etik och kvalitet utgör en integrerad del av koncernbolagens strategiska och operativa verksamhet. Addtechs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och hög kvalitet. Addtech arbetar tillsammans med sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra dem till att följa vår uppförandekod.

Addtechs uppförandekoder
Uppförandekod (svenska) Opens a new window
Uppförande koder för leverantörer (svenska) Opens a new window

Hållbarhetspolicy
Hållbarhetspolicy (engelska) Opens a new window
Jämställdhets- och mångfaldspolicy (engelska) Opens a new window