Hoppa till innehållet

EN DEL AV ADDTECH GROUP

Svensk börsnoterad tekniklösningskoncern
Addtech är en svensk börsnoterad tekniklösningskoncern. Verksamheten består av 140 självständiga koncernbolag som säljer högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom framförallt tillverkande industri och infrastruktur – med fokus på långsiktig hållbar tillväxt.

Addtechs DNA
Addtech är en helt decentraliserad organisation med en unik kultur som bygger på en vilja att ta eget ansvar. Vi anser att de klokaste besluten fattas nära kunden och att frihet under ansvar är det bästa sättet att driva vår verksamhet. Entreprenörsanda och småskalighet är andra viktiga delar av vårt DNA. Vi kombinerar det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet.​

Addtech 20 år
För 20 år sedan bestod Addtech av 50 bolag och redan då fanns förmågan att kombinera det lilla bolagets effektivitet, flexibilitet och personlighet, med den stora koncernens finansiella styrka, långsiktighet och nätverk. Idag består vi av 140 entreprenörsdrivna koncernbolag, 3 000 medarbetare och en stark gemensam företagskultur.​

Så skapar vi hållbar tillväxt
Addtechs framgång bygger på att våra bolag fritt får driva och utveckla den operativa verksamheten så länge de levererar på våra koncerngemensamma mål. Genom att kontinuerligt förvärva nya verksamheter samt att skapa optimala förutsättningar för bolagens lönsamhet och tillväxt genom att tillföra resurser, kunskapsutbyte samt ett aktivt ägande säkerställer vi hållbar tillväxt över tid.​

Hållbarhet för Addtech
Hållbarhet en integrerad del av vår verksamhet. Våra bolag bidrar varje dag genom att hjälpa sina kunder att hitta optimala tekniska lösningar som bidrar till en mer hållbar utveckling. Genom att kontinuerligt utveckla och stärka vårt arbete inom hållbarhet skapar vi värden för våra kunder, leverantörer, ägare och samhället i stort. Att vara med och bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle är en viktig del av vår strategi och skapar stora affärsmöjligheter för våra bolag.

Addtech förvärvade Tritech Solutions i Augusti, 2021.