Siirry sisältöön

RATKAISUT ASIAKKAILLEMME

RATKAISUT OEM-YRITYKSILLE

Riippumatta siitä, onko kyse asiakkaan logistiikan yksinkertaistamisesta esimerkiksi ohjelmistojen lataamisella standardituotteeseen tai kokonaisvastuun ottamisesta asiakaskohtaisen järjestelmän kehittämisestä, toimittamisesta ja ylläpidosta esimerkiksi asiakaskohtaisen kantajan perusteella tietokoneen moduulille, voimme vastata asiakkaan ja projektin tarpeisiin.

Käyttämällä standardituotteitamme yhteistyökumppaneiltamme ja lisäarvoa tuovia palveluitamme voimme tarjota järjestelmiä tai alijärjestelmiä, jotka muodostavat perustan monille asiakastuotteille. Tarjoamme pääasiassa laitteistoa, mutta voimme myös auttaa BSP:iden (Board Support Package) ja valmiiden käyttöjärjestelmäkuvien mukauttamisessa ja kehittämisessä, jotta asiakas voi keskittyä sovellusohjelmiston kehittämiseen ja asiakaskohtaiseen IP:hen laitteistoon liittyen.

Tyypillisiä ratkaisuesimerkkejä voivat olla:

TIETOLIIKENNE

Tritech Solutionsilla on joukko tuotteita, jotka soveltuvat sovelluksiin tietoliikenne-, tietoturva- ja tietotekniikka-aloilla. Erityisesti ohjelmistomääritellyn verkkoteknologian tultua entistä tärkeämmäksi, on yhä yleisempää, että tuotteet, kuten kehittyneet palomuurit, reitittimet ja reunapalvelimet, perustuvat standardilaitteistoon. Kumppaneiltamme löytyy valmiita järjestelmäalustoja, jotka tarjoavat valmiita laitteistoratkaisuja kehittyneille verkkotuotteille, jolloin asiakas voi keskittää kehitysaikansa täysin ohjelmistoon. Standardien, kuten COM-HPC ja COM Express tyyppi 7, avulla on myös saatavilla kehittyneitä prosessorimoduuleja, joissa on korkean suorituskyvyn palvelinprosessoreita. Nämä moduulit voivat toimia keskeisenä tietokonealustana täysin asiakaskohtaisessa tuotteessa, ilman tarvetta kalliille ja aikaa vievälle prosessorikorttien kehitykselle.

KULJETUS

Bussit, työkoneet ja junat ovat esimerkkejä käyttöalueista, joilla tehokkaiden tietokonealustojen tarve kasvaa voimakkaasti. Yhä useammat sovellukset vaativat yhdistettyjä ja älykkäitä järjestelmiä. Tritech Solutionsilla on laaja valikoima kuljetussegmenttiin soveltuvia tuotteita täydellisistä, sovellusspesifeistä ja sertifioiduista järjestelmistä alajärjestelmiin ja komponentteihin, kuten prosessorimoduuleihin ja flash-levyihin.  Avoimet standardit, kuten COM Express, SMARC ja QSeven, antavat mahdollisuuden kehittää vaativia käyttöympäristöjä kestäviä järjestelmiä, jotka vähentävät sisäisen kaapeloinnin tarvetta ja joita voidaan ylläpitää ja päivittää pitkän ajan kuluessa.

PUOLUSTUS

Puolustussektorille on usein ominaista tuotteiden pitkät elinkaaret, epätasaiset ja projektivetoiset tuotantomäärät sekä tiukat ympäristövaatimukset. Vakiotuotteet, kuten tietokonekortit ja tietokonemoduulit tai valmiit järjestelmät voidaan mukauttaa tai kehittää sotilaallisiin vaatimuksiin. Siksi ne sopivat usein hyvin joihinkin puolustusteollisuuden tuotteiden järjestelmäratkaisuihin. Usein patentoidun laitteiston ja vakioalustan yhdistelmä voi olla optimaalinen ratkaisu, varsinkin jos tietokonemoduulit ja tietokonekortit tai I/O-kortit perustuvat standardeihin, jotka elävät pidempään kuin käytetyt prosessorit ja piirisarjat, joiden elinkaari on usein lyhyempi.

Tritech Solutionsin kattavan partnerivalikoiman ansiosta voimme lähes aina tarjota sopivan tuotteen tai kokonaisratkaisun, jos asiakas haluaa ulkoistaa koko laitealustan.

RnD Electronics Lab

TESTAUS & MITTAUS

Mittaus- ja analyysilaitteet eri teollisuudenaloille ja sovelluksille käyttävät voimakkaasti sulautettua laskentatehoa x86- ja/tai tehokkaiden ARM-prosessorien muodossa laskentatehon ja käyttöjärjestelmän käyttämiseksi graafisella käyttöliittymällä. Kosketusnäytöt, joissa on usein PCAP-tekniikka, ovat nykyään yleisiä graafisen käyttöliittymän hallinnassa. Tritech Solutionsilla on laaja tuotevalikoima tietokonekorteista, tietokoneeseen kytkettävistä moduuleista, kosketus- ja näyttötuotteista sekä teollisista SSD-levyistä. Tämä yhdessä asiakkaan oman sovelluskohtaisen laitteiston kanssa tarjoaa usein hyvän tavan löytää tasapaino asiakaskohtaisen IP:n ja valmiin tuoteratkaisun välillä.

Medical instruments

TERVEYSTEKNOLOGIA

Meillä on vakiintunut maine luotettavista ja turvallisista tuotteista.  Toimitamme lääketieteellisiä laitteisto- ja ohjelmistoratkaisuja, jotka on räätälöity suoraan leikkaussalien, tehohoitoyksiköiden, ensiapu- ja toipumishuoneiden kriittisiin haasteisiin. Medikaalihyväksytyt paneelitietokoneemme, tablettimme, kirurgiset monitorimme ja muut terveydenhuollon tuotteemme on suunniteltu maksimaalisen hygieenisiksi ja toimintavarmoiksi. Lääketieteelliset paneelitietokoneemme ovat markkinoiden turvallisimpia ja täyttävät aina uusimmat lääketieteellisten laitteiden sertifiointivaatimukset.

KIINTEISTÖAUTOMAATIO

Toimitamme kiinteistön ohjausjärjestelmän valvontaan ja ohjaukseen HMI-paneeleja kapasitiivisella tai resistiivisellä kosketusnäyttötekniikalla. Käyttöjärjestelmät Windows, Android tai Linux ovat esiasennettavissa ja konfiguroitavissa asiakkaan toiveiden mukaan painopisteenä helppokäyttöisyys ja nopea käyttöönotto. Näissä kiinnitetään myös paljon huomiota energiansäästötoimintoihin ja siihen, että ne on varustettu erittäin energiatehokkailla prosessoreilla. Toimitamme myös täysin oliopohjaisia ​​Linux-käyttöjärjestelmiä. Näin voidaan tarkistaa, että vain keskeiset toiminnot ovat aktiivisia ja käsittely yksinkertaistuu entisestään huoltohenkilöstön kannalta.

INFORMAATIOPISTEET

Erilaisten interaktiivisten tietonäyttöjen sekä itsepalvelukioskien, varausjärjestelmien ja muiden vastaavien ratkaisujen käyttö on lisääntynyt huomattavasti. Paneeli-PC:llä, Box PC:llä, Open frame- näytöillä sekä komponenteilla, kuten emolevyillä, Tritech Solutions pystyy tarjoamaan sekä kokonaisvaltaisia ​​laitteistoja että rakennuspalikoita asiakkailleen. Yleensä suositaan teollisia laitteistoja sulautetuilla komponenteilla, kun tuotteita aiotaan käyttää vaativammissa sovelluksissa, edellytetään laajaa lämpötila-aluetta, tuulettimetonta 24/7-toimintaa, pitkää tuotteen elinkaarta ja erilaisia ​​ja kalliita sertifiointeja.

ENERGIA

Energia-alalla tapahtuu nopeaa teknologista kehitystä. Sähköistyminen, älykkäämmät sähköverkot ja energian optimointi merkitsevät sitä, että sisäänrakennettua laskentatehoa ja hajautettuja I/O-järjestelmiä tarvitaan yhä enemmän uusien sovellusten ja olemassa olevan infrastruktuurin ja järjestelmien yhdistämisen hallintaan. Kun järjestelmät yhdistetään verkkoon, myös kyberturvallisuuden vaatimukset kasvavat. Teollisuustietokoneilla, yhdyskäytävillä ja paneeli-PC:llä voimme usein tarjota valmiita, energia- ja automaatiomarkkinoille suunniteltuja järjestelmäalustoja, joiden avulla asiakkaat voivat keskittyä sovellusohjelmistoihin.  CPU-moduulit yhdessä asiakaskohtaisten carrier-levyjen kanssa   on myös yleinen tapa hoitaa omien sovellusten vaatimat järjestelmäratkaisut.