top of page
Toppen
business-3167295_edited_edited.jpg

VÄRDEADDERANDE TJÄNSTER

Vi monterar och installerar samt testar och märker upp beställda produkter enligt våra kunders önskemål

We turn technology into business

COM-HPC  2.jpg

SYSTEMINTEGRATION

I vårt ESD-skyddade labb har vi även produktionsytor där vi konfigurerar kompletta datorsystem eller delsystem på uppdrag åt våra kunder. Allt från montering av minne, lagringsenhet och instickskort på moderkort eller i Box- och Panel-PC, till komplett byggnation av industriella rackdatorer och helt kundanpassade system.

Anchor 1

MJUKVARA & BIOS

Installation och kopiering av Windows eller kundspecifika Linux images är en vanligt förekommande tilläggstjänst, liksom förprogrammering av kundspecifika BIOS eller bootloader/Uboot versioner. Vi tillhandahåller också tjänster för att ta fram kundanpassade OS images eller BIOS/Uboot versioner mot kundens krav och kan även bistå med anpassning och utveckling av BSPs och drivers. Vi installerar dessutom annan mjukvara på kundspecifikation när så önskas och krävs. För större serietillverkning kan vi automatisera processen genom att duplicera utifrån en testad och godkänd Master.

source-code-583537_edited.jpg
Anchor 2
Anchor 3
Tritech Solutions

MÄRKNING

För en del projekt underlättar det enormt mycket för installationspersonal (intern som extern) att produkterna är uppmärkta enligt givna instruktioner. Kan vara allt från unika produkt- eller serienummer till att märka vilka I/O portar som ska användas vid anslutning av externa enheter.   

FUNKTIONSTEST

Funktionstester och burn-in tester görs i olika omfattning hos alla våra tillverkare. Men ingen kan garantera 100% felfrihet, särskilt vid långväga transporter av komplexa system. Förutom att vi regelmässigt gör egna stockprovskontroller, kan vi erbjuda projektanpassade burn-in och/eller funktionstester som ett extra steg hos oss för säkerställa att felfrekvensen i fält minimieras.

RnD Electronics Lab 01.JPG
Anchor 4
bottom of page